ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΓΕΝΙΚΑ

Στα πλαίσια του ευρύτερου σχεδιασμού της, η wideweb.gr αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και αναπτύσσει δραστηριότητες που σχετίζονται με την ικανοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου όπως τοπική κοινωνία, πελάτες, εργαζόμενοι, προμηθευτές, περιβάλλον κ.λ.π., με τρόπο εξισορροπητικό, προς όφελος της κοινωνίας αλλά και της επιχείρησης.

Με βάσει τα παραπάνω η επιχείρηση μας υλοποιεί ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο που περιλαμβάνει τα εξής:

Ακαδημαϊκή κοινότητα
Στόχος της wideweb.gr είναι η εξοικείωση των νέων με τις νέες τεχνολογίες και γενικότερα την πρόσβασή τους στην κοινωνία της γνώσης μέσω της πληροφορικής. Αυτό επιτυγχάνεται με την ενδυνάμωση του έργου της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσα από σταθερές και αποτελεσματικές συνέργειες αλλά και την άμεση στήριξη της μαθητικής και φοιτητικής κοινότητας μέσα από δράσεις που προάγουν την γνώση και την επαφή της με τη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Περιβάλλον
Ο σεβασμός στο περιβάλλον αποδεικνύεται εμπράκτως με την ανακύκλωση (χαρτί, αλουμίνιο, μπαταρίες) και την χρησιμοποίηση πράσινων ηλεκτρικών συσκεύων. Η ομάδα της wideweb.gr συμμετέχει σε δράσεις όπως αυτό της δενδροφύτευσης και της καθαριότητας του φυσικού περιβάλλοντος.

Φιλανθρωπία
Η wideweb.gr συμμετέχει σε προσπάθειες φιλανθρωπικού χαρακτήρα με σκοπό την ενίσχυση συνανθρώπων μας που δυσκολεύονται στον οικονομικό τομέα λόγω των συγκυριών.

Πολιτισμός
Ο πολιτισμός ευνοεί το πνεύμα και την ψυχολογική υγεία και εξέλιση του κοινωνικού συνόλου. Για αυτό η wideweb.gr υποστηρίζει δράσεις στον τομέα του πολιτισμού με την μορφή χορηγιών.

Εκπαίδευση
Οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες της wideweb.gr επιμορφώνονται με σεμινάρια και συμμετοχή σε συνέδρια. Επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας και προσφέρουμε ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη των τεχνικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους.Handcrafted with love and a lot of coffee by wideweb.gr team © 2006-2021